Sprawozdania finansowe
wtorek, 10 maja 2022 13:13

Sprawozdania finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gnojniku za 2021r.

bilans

informacja dodatkowa

rachunek zysków i strat

zestawienie zmian

Poprawiony: środa, 11 maja 2022 19:18