Korzystanie z zasobów bibliotecznych
poniedziałek, 28 maja 2018 11:55

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) , informuję iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z siedzibą w Gnojniku, Gnojnik 336, 32-864 Gnojnik.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych p. Magdaleną Jagielskąmjagielska@gnojnik.pl, nr telefonu: 14/ 68 69 600 w. 37.

3) Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119)

4) Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z siedzibą w Gnojniku, Gnojnik 336, 32-864 Gnojnik.

5) Dane osobowe Pani/Pana dziecka przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa.

6) Pani/Pana dziecko posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) Pani/Pana dziecko ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

 

Poprawiony: wtorek, 29 maja 2018 11:15