Przetwarzanie danych osobowych w PSP w Gnojniku
poniedziałek, 28 maja 2018 11:53

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) , informuję iż:

1) Administratorem Pani/Pana dziecka w zakresie danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z siedzibą w Gnojniku, Gnojnik 336, 32-864 Gnojnik.

2) Kontakt z p. Magdaleną Jagielską - Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II z siedzibą w Gnojniku, Gnojnik 336, 32-864 Gnojnik.., możliwy jest pod numerem tel. 014 68 69 600, wew.37 lub adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3) Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f oraz Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) .

4) Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji obowiązku nauki i obowiązku szkolnego.

5) Odbiorcami danych osobowych Pana/Pani dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6) Dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy.

7) Pani/Pana dziecko posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Uwaga: Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

8) Pana/Pani dziecko ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

9) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

Poprawiony: wtorek, 29 maja 2018 11:14